žemionis

žemiónis,smob. (1) J, NdŽ, -ies scom. L, Rtr 1. SD1216, N, M, žr. žemininkas 2. 2. žr. žemietis 1: Įgijo garbę ir šlovę pas savo žemionis Rp. Pilypas kunigaikštis klupsčiomis prieš sostą prisiegą sudėjo vardan žemionių savo V.Kudir. Buvo susirinkimas lingvistų draugystės, ant kurio mūsų žemionis, kunigas Jaunis prieš daugybę maskolių mokytų išguldinėjo apie intonaciją ir akcentologiją lietuviškos kalbos LKXX46.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • žemlionis — מemlionis, ė smob. (1) NdŽ, ies scom.; Q315, B840, N, M, LsB395, Rtr, KŽ 1. žemininkas bajoras: Micutos (pavardė) tėviškėj, ne visai turtingojo žemlionies, buvo du šimtu pilnų, o trys šimtai tuščių drevių S.Dauk. Žemlionis, kurs jotas į karę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žemonis — žemonis, ė smob. N, LsB395, LTIII49(Bs), Vd, KŽ = žemionis 2: Vytautas mokėjo suvaldyti didponiją ir apsergėti žemonis arba prasčiokus M.Jan …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žemonys — žemonỹs, ė̃ smob. (3b) [K]; N = žemionis 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.